Přejít k obsahu
Nápověda

Přehled limitů

Služby Elektronického bankovnictví Poštovní spořitelny jsou chráněna několika limity. Oprávněná osoba, uživatel elektronického bankovnictví si může stanovit tzv. denní a týdenní limit.

Denní limit je součtem všech transakcí zadaných uživatelem během jednoho kalendářního dne prostřednictvím příslušné elektronické služby (Internetové bankovnictví + Smartbanking nebo Telefonní bankovnictví). Transakce předané bance prostřednictvím obou těchto služeb se vzájemně nesčítají.

Týdenní limit je součtem všech transakcí zadaných uživatelem během jednoho kalendářního týdne prostřednictvím příslušné elektronické služby (Internetové bankovnictví + Smartbanking nebo Telefonní bankovnictví). Transakce předané bance prostřednictvím obou těchto služeb se vzájemně nesčítají.

Tyto limity se nevztahují na příkaz k inkasu, svolení k SEPA inkasu a převod mezi účty jednoho Majitele účtu.

Tip: V současné době je možné výše uvedené limity měnit pouze na finančních centrech nebo prostřednictví Telefonního bankovnictví.

Majitel účtu může ještě nastavit limit na transakci, která omezuje výši jedné transakce zadané na vrub konkrétního účtu.