Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Co musí splňovat uživatelské jméno

Abychom jméno brali jako použitelné, je nezbytné, aby splňovalo několik kritérií.

 • Minimální délka jména je 5 znaků
 • Maximální délka jména je 30 znaků
 • Povolené jsou pouze znaky anglické abecedy z následujících skupin:
  • Malá písmena [a, ..., z];
  • Velká písmena [A, …, Z];
  • Číslice [0, …, 9];
  • Speciální znaky [!, ”, #, $, &, ', (, ), *, +, -, ., /, =, ?, @, [, \, ], ^, _, ~].
 • Jako uživatelské jméno můžete použít svoje stávající identifikační číslo; jiné uživatelské jméno složené pouze
  z číslic není povoleno
 • Uživatelské jméno musí být unikátní – na již použité uživatelské jméno jiným uživatelem vás upozorníme
 • Uživatelské jméno se nesmí shodovat se vstupním heslem, s e-mailovou adresou ani s její částí před zavináčem
Zápatí stránky
Hlavní navigace