Přejít k obsahu
Záhlaví stránky
Nápověda
Hlavní obsah

Co musí splňovat vstupní heslo

Abychom heslo brali jako použitelné, je nezbytné, aby splňovalo několik kritérií.

 • Minimální délka jména je 9 znaků
 • Maximální délka jména je 30 znaků
 • Povolené jsou pouze znaky anglické abecedy z následujících skupin:
  • Malá písmena [a, ..., z];
  • Velká písmena [A, …, Z];
  • Číslice [0, …, 9];
  • Speciální znaky [!, ”, #, $, &, ', (, ), *, +, -, ., /, =, ?, @, [, \, ], ^, _, ~].
 • Ve vstupním heslu musí být použity znaky z nejméně tří výše uvedených skupin
 • Rozlišují se malá a velká písmena
 • Je možné použít maximálně pět po sobě jdoucích znaků z jedné skupiny (např. „abcdef“ nebo „56789“)
 • Vstupní heslo se nesmí shodovat s uživatelským jménem, e-mailovou adresou ani s částí e-mailové adresy před zavináčem
 • Pokud se registrujete poprvé, můžete si zvolit libovolné vstupní heslo splňující výše uvedené podmínky
 • Pokud si obnovujete přístupové údaje, musí se vstupní heslo lišit od aktuálního
 • Pokud si měníte heslo nebo procházíte obnovou hesla, musí se vstupní heslo lišit od posledních dvou použitých hesel
Zápatí stránky
Hlavní navigace